Czas na regulamin!

Zalecamy zapoznać się z regulaminem XII Rajdo-Biwaku! Oddziały czas na rekrutację! Przygotujcie się na walkę! Powstańcy do broni! Nie należy dłużej czekać!