Odznaczenie III stopnia!

Trzeci z dzielnych oddziałów, który przyczynił się do włączenia Ziem Skalmierzyckich do wolnej i niepodległej Polski, przybył z Ostrzeszowa. Ale jak się okazało, Ci rekruci zwerbowani byli z całej Polski. Jednym zdaniem – Bang Bang i musisz ją mieć !!!