23 sierpnia 2017

Komenda

Komendant XIII Rajdo-Biwaku: pwd. Ada Szmyt

Z-ca komendanta: phm. Konrad Zykowicz

Szef biura – pwd. Łukasz Kostecki

Szef zespołu ds. gry – dh. Mateusz Sośnicki

Oboźny – dh. Franciszek Górny

Członkowie Komendy:

hm. Aleksandra Nowak

phm. Jakub Nowak

dh. Karolina Olek

dh. Gabriela John

 

Drużynę sztabową wystawiają:

  • 47 Drużyna Wędrownicza „Popioły” im. phm. Franciszka Brody – drużynowa pwd. Aleksandra Kołodziejek
  • 12 Drużyna Harcerzy Starszych „Legiony” im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego – drużynowy dh. Franciszek Górny