23 sierpnia 2017

Komenda

Komendant XII Rajdo-Biwaku: phm. Jakub Nowak

Zastępca komendanta: pwd. Ada Szmyt

Zastępca komendanta ds. rajdu: pwd. Aleksandra Kołodziejek

Oboźny: dh Franciszek Górny

Biuro: phm. Magdalena Kostecka

Promocja: dh. Karolina Olek

Członkowie:

  • hm. Aleksandra Płaczek
  • phm. Konrad Zykowicz
  • dh. Samanta Wawrzyniak+
  • dh Łukasz Kostecki

Kwatermistrz: dh. Emilia Toś

 

Drużynę sztabową wystawiają:

  • 47 Drużyna Wędrownicza „Popioły” im. phm. Franciszka Brody – drużynowa pwd. Gabriela Stasiak
  • 12 Drużyna Harcerzy Starszych „Legiony” im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego – drużynowy dh. Franciszek Górny