23 sierpnia 2017

Komenda

Komendant XII Rajdo-Biwaku: phm. Jakub Nowak

Zastępca komendanta: Nie długo więcej informacji.

Oboźny: Nie długo więcej informacji.

Biuro: Nie długo więcej informacji.